Logo Logo

Circulaire en gezonde stad

De huidige tijd vraagt om een nieuwe manier van ontwikkelen en denken. Daarbij spelen verschillende trends en ontwikkelingen een belangrijke rol. De roep om verantwoordelijkheid, duurzaamheid en hergebruik bijvoorbeeld. De ontwikkeling van Cobercokwartier haakt volledig aan op deze manier van ontwikkelen. We hergebruiken materialen, energie wordt uit hernieuwbare bronnen gewonnen en waterstromen worden lokaal hergebruikt. 

Thema's

Om een circulaire economie toe te passen, werken we met concrete maatregelen. Een uitdaging, maar wel een hele leuke en één voor een fijne toekomst. Een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven staat hier centraal. We houden ons vast aan een aantal thema's. Deze gelden voor het wonen en leven in Cobercokwartier, maar ook voor het ondernemerschap. Initiatieven horen we graag! Heb je ideeën? Neem contact op. 

Energie: wordt gewonnen uit hernieuwbare bronnen en door een flexibel netwerk onderling verdeeld
Materialen en producten: krijgen een tweede levenscyclus en gebouwen worden dusdanig geconstrueerd dat onderdelen hoogwaardig hergebruikt kunnen worden
Mobiliteit: wordt collectief, verduurzaamd en gespreid in diverse verkeersonderdelen, waardoor er meer ruimte ontstaat voor sociale en groene activiteiten
Waterstromen: worden na functie gescheiden en lokaal hergebruikt, zodat de drinkwatervraag lager en wateroverlast beperkt wordt
Groen: vraagt om meer ruimte en diversiteit zodat de sociale, ecologische en economische waarde versterkt wordt
Cultuur en samenleving: worden gestimuleerd door een diverse mix aan menselijke activiteiten die economische meerwaarde creëren

10 gedragsprincipes

De pijler circulaire en gezonde stad vind je terug in de 10 gedragsprincipes. Deze gedragsprincipes zijn opgesteld, zodat iedereen die iets doet in Cobercokwartier, dezelfde houding heeft. Zo zorgen we ervoor dat we een unieke groep mensen bij elkaar hebben en houden. De 10 gedragsprincipes gaan over een houding van alle betrokkenen, ondernemers, ambtenaars, adviseurs, ontwikkelaars, gebruikers en bewoners ten aanzien van Cobercokwartier. We tonen het lef om een unieke club mensen bij elkaar te krijgen die écht betrokken wil zijn bij Cobercokwartier, die er écht onderdeel van uit wil maken. Zo maken we samen een unieke plek in Arnhem, een wijk waar je bij wilt horen.

 

Voor de beste ervaring maakt deze website gebruik van cookies. Wat betekent dit voor jou?