Logo Logo

Collectief ontwikkelen, samen met jou

Cobercokwartier wordt collectief ontwikkeld door een zorgvuldig samengesteld team van partners. De kennis en kunde van verschillende partijen is samengevoegd en we creëren samen een bijzonder stukje stad in Arnhem. Partijen met ieder hun eigen expertise die elkaar scherp houden en zo tot een fantastisch eindresultaat komen.

Hand in hand ontwikkelen

DTO

Departement Tijdelijke Ordening is een compact team van deskundigen die opereren binnen het vakgebied van de stedelijke transitie en ruimtelijke innovatie. Versterken van bestaande ruimtelijke kwaliteiten, selectief toevoegen van elementen, experimenteren met nieuwe functies en samenwerken met lokale ondernemers en bewoners vormen de ingrediënten voor de gebiedsontwikkeling nieuwe stijl. Het team bestaat uit Peter Groot, Edwin Verdurmen , Steve Swiggers en Christiaan Holland, per gelegenheid aangevuld met andere experts.

BPD

BPD (Bouwfonds Property Development) is marktleider in de realisatie van integrale woongebieden. We ontwikkelen grotere wijken en buurten op uitleglocaties en kleinschalige multifunctionele projecten, onder andere door middel van herstructurering en functieverandering, in de binnenstad. BPD is actief in Nederland, Duitsland en Frankrijk. Sinds onze oprichting in 1946 hebben wij de bouw van meer dan 310.000 woningen mogelijk gemaakt en vandaag wonen meer dan een miljoen Europeanen in woonwijken waarin onze hand herkenbaar is.

Studioninedots

Studioninedots richt zich op de correlatie tussen kennis en creativiteit. Het bureau ontwerpt geraffineerde projecten; schijnbaar eenvoudig en met een rijkdom aan ervaringen, adaptief, energiek en veerkrachtig. Het team vertaalt de voortdurende beweging in de samenleving in duurzame, ofwel circulaire, ontwerpen die leiden tot meerwaarde op energiegebied, maar vooral op het terrein van het welzijn van ons allemaal. 

BOEi

BOEi is een organisatie die zich inzet voor behoud van industrieel, agrarisch en religieus erfgoed in Nederland. Als ontwikkelaar, investeerder en adviseur helpt BOEi gebouwen en complexen met een historische of culturele waarde die hun functie hebben verloren, te behouden en opnieuw een bestemming te geven. Restauratie, herbestemming en een levensvatbare exploitatie zijn de beste garantie voor duurzaam behoud van het erfgoed en van de verhalen die daarbij horen. 

Studiospacious

We houden van de constant veranderende stad, ze fascineert ons. We willen haar mooier maken. Duurzaam. Stoer. Eigenzinnig. Studiospacious is een jong bureau dat zich richt op het ontwerpen van (woon)gebouwen in de stad. De permanente staat van beweging van de maatschappij en de stad is gebaat bij gebouwen die recht doen aan de condities en geschiedenis van een plek. 

DELVA

DELVA Landscape Architects / Urbanism, gevestigd in Amsterdam en Antwerpen, is opgericht in 2008 door Landschapsarchitect Steven Delva. Het team van 14 medewerkers bestaat uit landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen en architecten. De opdrachten binnen DELVA draaien vaak om de grote actuele opgaven als duurzaamheid, infrastructuur, ecologie, economie en de veranderende betekenis van het publieke domein. 

Voor de beste ervaring maakt deze website gebruik van cookies. Wat betekent dit voor jou?